Andres Banda Free Porn Star Pics

Andres Banda hevder han

Andrés Banda Er koblet fra og familien ber om en uavhengig obduksjon

Pårørende til en 43 år gammel meksikansk innvandrer som døde på et sykehus i California, et senter som de hadde en juridisk tvist å unngå å være koblet fra Fra en kunstig respirator, ber nå om en uavhengig obduksjon for å avgjøre om det var medisinsk uaktsomhet, fortalte de til Ef. Samme dag som de skulle koble fra det, sa jeg til moren min: ‘Se, han bare flyttet hendene! Bandas pårørende hevder at sykehuset ikke ønsket å samarbeide med dem.

Familien ber om 43 år gammel far ikke å bli fjernet fra livsstøtte kl Loma Linda sykehus, og hevder at han er lydhør – KTLA Los Angeles

Familien ber om 43 år gammel far ikke å bli fjernet fra livsstøtte på Loma Linda sykehus, og hevder at han er lydhør.

Klikk her – gratis voksenprat

Andres banda verdier, bekymringer og interesser

“Som alle akademiske medisinske sentre, Loma Linda University Medical Center veier alle alternativer for å bevare pasientens levetid. En tverrfaglig etisk komité tilbyr hjelp til å ta opp etiske spørsmål i pasientbehandling og letter lydbeslutninger som respekterer deltakernes verdier, bekymringer og interesser. Når det er det beste for pasienten, brukes alle mulige terapier, omsorgsteknikker og behandlinger før de stopper behandlingen, sier sykehuset i forhold til saken. Hispanic døde i løpet av timer etter at han ble koblet fra tirsdag kveld. Familien av Andrés Banda, som ble innlagt på intensivavdeling ved Loma Linda University Medical Center, i California, sendte inn en anmodning i mars i fjor for en dommer om å forhindre at sykehuset koblet fra Hispanic fra Kunstig åndedrettsvern som holdt ham med levetid.

Rate article